Giải Quyết Khiếu Nại

abc.vn luôn có tinh thần trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại sàn thương mại điện tử abc.vn.

Khi phát sinh tranh chấp, abc.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của abc và thực hiện theo các bước sau:

Bước 01 

Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ đăng bán trên sàn TMĐT abc.vn. Nhà cung cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Khách hàng liên quan tới chất lượng của hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

Khách  hàng có thể gửi khiếu nại hoặc gọi điện trực tiếp đến người bán hàng để khiếu nại và yêu cầu bồi thường trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ do người bán cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

Bước 02:

Khi Khách hàng và Nhà Cung cấp không đạt được thỏa thuận thương lượng. Khách hàng có thể khiếu nại về cam kết hàng hóa của người bán bằng hình thức gửi thư tới địa chỉ:................. Việt Nam ; gọi trực tiếp tới số khiếu nại 0901234567 (hỗ trợ trong giờ hành chánh); hoặc gửi khiếu nại tới mail: Contact @abc.vn

Bước 03

Ban quản trị  của abc.vn sẽ trực tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên abc.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách hàng để giải quyết tranh chấp đó. abc.vn chủ động giải quyết tranh chấp nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở Chính sách mà abc.vn đã công bố trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Bước 04

Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của abc.vn  thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.